11
اسفند

وضعیت ریکاوری

در صورتی که فردی دچار مصرف بیش از حد مواد مخدر یا اوردوز شده باشد، لازم است که بدن او را در وضعیت ریکاوری یا بهبودی قرار دهید. بدین منظور لازم است که مراحل زیر طی شوند:  در حالت خوابیده، سر فرد را به سمت عقب چرخانده و چانه...

اطلاعات بیشتر