12
اسفند

لزوم استفاده از آمبولانس

این در حالیست که اتفاقاتی که در آن ها دخالتی نداشته و تأثیری هم روی تعدیل یا توقف آن ها نداریم ، بسیار بیشتر از رویدادهای تحت کنترل ما پیش آمده و بدین ترتیب ما را در ورطه ای ناشناخته فرو می برد . نیاز به آمبولانس خصوصی در شهر تهران به عنوان یکی از این نوع رویدادها واقعه ای می باشد که شاید تا دقایقی پیش از اعلام حضور و درخواست این وسیله فکرش را هم نمی کردیم ، در نتیجه نه تنها نیاز تسلط به معانی و مفاهیم درخواست آمبولانس در افراد یک جامعه حس نمی شود ، بلکه حصول آن نیز کمک شایانی به وی نکرده و عملاً دانسته ای بسیار پرکاربرد برای عموم مردم حساب نمی شود .

در این راه تنها کافیست که فرد متقاضی گوشی تلفن خود را برداشته ، به شماره اورژانس تهران یا دیگر شهرها زنگ زده و نهایتاً منتظر رسیدن این خودروی امدادی باشد .

با توجه به اینکه اورژانس نهادی دولتی بوده و آمبولانس هایی که فرستاده می شوند به عنوان وسایلی متعلق به همگان (و دقیقاً به معنای عمومی) استفاده می گردند ، در حالی که کمبود آن ها نیز حس شده و به جز موارد ضروری امکان استفاده از این وسایل نمی باشد ، نمی توان این خودروها را بنا به درخواست فردی عادی و کاربری های شخصی آماده به کار یا استند بای نگه داشته و پس از پایان دوره نیازمندی به حضور این وسیله آن ها را مرخص کرد .